PIIB 10: Bezpieczeństwo urządzeń elektroenergetycznych

10.00 -11.30   High-Tech SPD - Surge Protection Device. Wielokrotne wykrycie i zadziałanie nawet do 800 kA. Nowa technologia ochrony przed przepięciami i piorunami - Lee Jun Il, President of KOENONE Co,. Inc.  

11.30 -12.30 Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony

                        przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia

inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych

12.30 – 14.00 przerwa

14.00 – 15.00 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

                        – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych

15.00 – 16.00 Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych

i sieci dystrybucyjnej; Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych

inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowo-wykonawczych i odbiorczych