PIIB 14: Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne – kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru

9.30 - 10.15 Wymagania dokumentacyjne wobec kabli i przewodów elektrycznych

                        wynikające z prawa UE - Alicja Gostomska-Welter, PIGE, MADEX

10.15 – 11.00 Wymogi Dyrektywy Budowlanej CPR wobec kabli w instalacjach

                        budowlanych – Janusz Nowastowski, PIGE

11.00 – 11.10 prezentacja firmowa Marmat

11.10 – 13.00 przerwa na zwiedzanie Targów

13.00 – 15.40 Katalog robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na

                        budowę w świetle orzecznictwa sądowego  – mec. Jolanta Szewczyk