PIIB 15: Zasilanie sieci nn w normalnych warunkach pracy i w sytuacjach awaryjnych

9.30 – 10.30 Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN

w spółkach dystrybucyjnych – inż. Ireneusz Ruszel, ekspert ds. projektowych

i odbiorczych

10.30 – 11.00 Technologia zaciskania końcówek na kablach skompresowanych

- Pan Michał Ucińcki, ERGOM Z.A.E.

11.00 – 11.30 Zasilanie gwarantowane EVER – na zasilaniu da się zarabiać – prawda czy

Marketing - Sebastian Warzecha, Michał Przybylski

11.30 – 12.15 Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji

- inż. Ireneusz Ruszel

12.15 – 13.00 Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie

Książki Obiektu Budowlanego - inż. Ireneusz Ruszel