PIIB 7: Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, sesja 1

 9.30 – 10.30 Bezpieczeństwo pożarowe budynków

- Wojciech Klapsa, pracownik CNBOP – PIB

10.30 – 11.30 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach

- Wojciech Klapsa, pracownik CNBOP – PIB

11.30 – 12.30 Systemy oświetlenia awaryjnego - system autonomiczny czy zasilany

centralnie - wady i zalety – Marek Ryba, TM Technologie

12.30 – 14.00 przerwa na zwiedzanie targów

14.00 – 15.10 Systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru

                        - Katarzyna Krawczyk, Gabriela Ponichtera, CNBOP – PIB 

15.10 – 15.50 Systemy detekcji gazów jako urządzenia przeciwpożarowe w wybranych

                        obiektach; detekcja gazów w garażach podziemnych

 - Marek Kaźmierczak, GAZEX

15.50 – 16.30 Systemy gaszenia, w tym serwerowni - Daria Kubis, pracownik CNBOP – PIB

16.30 – 17.00 Rozmieszczenie gaśnic i punktów poboru wody w budynku - Daria Kubis