PIIB 8. Pojazdy elektryczne w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność?, sala

9.30 – 10.00    Elektromobilność w jednostce samorządowej – jak sprostać wymaganiom ustawy o elektromobilności – Witold Chmarzyński Kancelaria CCLaw, portal elektromobilnosc.com

10.00 – 10.30 Triggo - nowa ikona miejskiej mobilności - mgr inż. Rafał Budweil, Triggo

10.30 – 10.50 „Las Energii”: Elektromobilność w Strategii Społecznej Odpowiedzialności Lasów Państwowych - Jerzy Fijas, Lasy Państwowe

10.50 – 11.20 Doświadczenia z eksploatacji floty pojazdów elektrycznych w działalności

gospodarczej czyli 300 tys. km na prąd – Jakub Bernatt, Komel

11.20 – 11.40 Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako

“źródła energii" dla samochodów elektrycznych – dr inż. Marek Kurkowski,

Politechnika Częstochowska

11.40 – 12.10 Prawno-techniczne aspekty lokalnych planów elektromobilności - mgr inż. Tomasz Detka, Kierownik Zakładu Elektromobilności PIMOT

12.10 – 12.30 Komercjalizacja usług ładowania – nowe szanse dla biznesu?

- Michał Baranowski, Elo.City

12.30 – 12.45 EVB - Polskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych firmy PRE Edward Biel - Szymon Biel

12.45 – 14.15 Przerwa na zwiedzanie ekspozycji wystawowej i targowej

14.15 – 14.30 Ekoflota - optymalizacja i nowe podejście do zarządzania flotą miejską - Tomasz Kowalczuk – Naczelnik Urzędu Miasta Jelenia Góra, Norbert Łukaniuk  - Dyr. Zarządu Dróg i Mostów

14.30 – 15.00 Doświadczenia Warszawy w eksploatacji autobusów elektrycznych

                        – Jan Kuźmiński, MZA Warszawa

15:00 – 15.15  Integracja rozwoju elektromobilności w Szczecinie: doświadczenia projektów pilotażowych - Łukasz Kosmala - Koordynator Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin                 

15:15 – 15.30  Tworzenie modelowych rozwiązań elektromobilności dla destynacji turystycznych - Piotr Lewandowski – Burmistrz, Duszniki Zdrój               

15.30 – 15.50 Ekologiczne aspekty elektromobilności – dr inż. Piotr Wieczorek, Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki PIMOT