PIIB 16: Gdzie szukać oszczędności energii w firmie aby uzyskać 20, 30 a nawet 50% oszczędności energii

 9.30. – 11.00 Gdzie szukać oszczędności w zakresie energii?, obszary działań

                            modernizacyjnych w zakresie:

- instalacji produkcyjnych (ciepło odpadowe, sprężone powietrze, …)

- instalacji użytkowych (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja)

Analiza  konkretnych przykładów zrealizowanych modernizacji

- mgr inż. Marek Amrozy

11.00 – 12.30  przerwa na zwiedzanie targów

12.30 – 13.30  Weryfikacja osiągniętych oszczędności i system zarządzania energią

wg ISO 50001 - mgr inż. Marek Amrozy      

13.30 – 14.15  Metody efektywnej redukcji kosztów – monitorowanie i analiza zużycia mediów

                        - inż. Patryk Gawron, EnMS Polska

14.15 – 15.15  Źródła finansowania działań oszczędnościowych − białe certyfikaty, ESCO, EPC - mgr inż. Olaf Dybiński