PIIB 9: Projektowanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia prawne i techniczne; kompendium wiedzy dla projektanta i inspektora nadzoru

9.30 – 11.00 Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

a roszczenia osób trzecich w świetle orzecznictwa sądowego

 – mec. Jolanta Szewczyk

11.00 – 11.30 Nowoczesne rozwiązania prowadzenia instalacji elektrycznych i teleinfor-

                        matycznych w budownictwie - Maciej Brzeziński, KOPOS ELEKTRO

11.30 – 12.00 Możliwości modułowego system oświetlenia punktowego

- Łukasz Wolner, ZAMEL

12.00 – 13.30 przerwa na zwiedzanie Targów

13.30 – 14.30 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – mec. Jolanta Szewczyk

14.30  – 15.15 Przegląd organów administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

                        oraz ich uprawnienia – mec. Jolanta Szewczyk

15.15    – 16.00 Wstrzymanie robót budowlanych – konsekwencje prawne i faktyczne

– mec. Jolanta Szewczyk