PIIB 12: Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, sesja 2

10.00 – 11.00  Przeglądy systemów ppoż. w obiektach budowlanych

                               - Wojciech Klapsa, pracownik CNBOP

11.00 – 12.00 Instalacja i serwis oświetlenia awaryjnego w aspekcie wymagań

normatywnych - Marek Ryba, TM Technologie

12.00 – 13.00 Oświetlenie awaryjne a koszty. Przykłady doboru rozwiązania w oparciu o

system centralnej baterii i system monitoringu rozproszonego – Dawid Michalik, TM Technologie