PIIB 1: Uziemienia ochronne i ochrona przeciwporażeniowa

10.00 – 11.30 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia

                        - mgr inż. Zenon Bartyński

11.30 – 12.10 Właściwości i praktyczne zastosowania technicznej metody pomiaru

                        rezystancji uziemienia – Roman Domański, SONEL

12.10 -13.40   przerwa

13.40 -15.30   Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci

                        niskiego napięcia - mgr inż. Zenon Bartyński, spec. ds. układów pomiarowo-

rozliczeniowych SEP O/Wrocław